خط مشی گذاری ایرانی

photo_2018-02-23_17-50-21

ادبیات توسعه اسلامی

ادبیات توسعه اسلامی ✍️جعفر محمدی 🔲  درست در روزی که در تهران، دعوای طریقت و شریعت بود و عده ای…

مفاهیم و نظریه های مدیریت دولتی
مقالات خط مشی گذاری و سیاستگذاری
photo_2018-02-20_16-50-19

تئوری عمومی سیستم هابولدینگ

 تئوری عمومی سیستم هابولدینگ جهت دریافت نسخه الکترونیک  اصل مقاله،کلیک کنید جهت دریافت نسخه الکترونیک  ترجمه وتلخیص مقاله،کلیک کنید ✍️…

کتاب ها و مجلات خط مشی گذاری و سیاستگذاری

خط مشي علم و فناوري
نگاهي به ايران